وزارت امور خارجه اقدام دولت آمریکا در تصرف اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی را محکوم انجام • فا رنک

درحال بارگذاري ....