اگر اروپایی ها دست از حمایت برجام بردارند، یک سناریو هست/ سازمان ملل به یک ارگان بی خاصیت تبدیل انجام گرفته • فا رنک

درحال بارگذاري ....